Експерт см и дигитален маркетинг

Задължения и отговорности:

 • Поддържане и актуализация на официалния сайт на Дружеството;
 • Създаване и поддържане на профила в популярни социални мрежи (Facebook, Instagram etc.);
 • SMM;
 • Поддържане и развитие на собствени програми за лоялност SNNP (Програма "С нас на път");
 • Активно използване на оn-line среда за популяризиране на Дружеството;
 • Дигитални активности, медийни кампании;
 • Формиране стратегии на дигиталния маркетинг;
 • "Data science analytical" (aнализ и обработка на база данни)

Изисквания и компетенции за позицията:

 • Висше образование, маркетинг, дигитален маркетинг или сходно;
 • Професионален опит по специалността минимум 3 години;
 • Способност за динамична работа в екип;
 • Ориентация към постигане на резултати;
 • Организираност, инициативност;
 • Проактивност;
 • Опит в сектора с горива ще се счита за предимство; опит в сферата на търговията;
 • Компютърна грамотност - MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Outlook, работа със специализирани софтуерни приложения поддържани от Работодателя;
 • Владеенето на английски език е задължително, руски език ще се счита за предимство.


Ние предлагаме:
Постоянен трудов договор с НИС Петрол ЕООД, мотивираща работна атмосфера, 20 дни платен годишен отпуск, конкурентно възнаграждение

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани като поверителни и ще бъдат използвани само за целите на подбора.