G-Drive

Качеството на горивото директно се отразява върху работата на двигателя и продължителността на неговия живот, а също и на отделените вредни емисии и удоволствието от шофирането. Затова в бензиностанции Gazprom предлагаме висококачествените горива G-Drive – висококачествен 100-октанов бензин с добавки и G-Drive Diesel – първокачествено дизелово гориво.

G-Drive е международна търговска марка за премиум горива с подобрители, развита в партньорство с водещи експерти в сферата, която гарантира най-високо качество на горивата.