Контакти

Продажби на едро:

Сектор Логистика:

Гергана Шейтанова

Директор Дирекция Търговия


тел.: +359 2 904 9721; 


моб.: +359 882 444 916


Иванка Александрова 

Ръководител Сектор Логистика
 

тел.: +359 2 904 9756;


моб.: +359 882 444 989

 

Здравко Горанов 


Мениджър Търговия на едро  
 

тел.: +359 2 904 9718; 


моб.: +359 882 378 004


Стоян Сербезов


Управител петролна база Костинброд
 

моб.: +359 882 444 905
 

Гергана Доспейска 


Експерт координатор продажби на едро 
 

тел.: +359 2 904 9719
 

моб.: +359 885 131 046


gergana.dospeyska@nis.rs

Далия Илиева 


Специалист логистика

 

тел.: +359 2 904 9756

 

моб.: +359 882 444 597

 

Стефан Енчев


Експерт Търговия на едро
 

тел.: +359 2 904 9764
 

моб.: +359 887 615 713