Обща информация за данъчен склад Костинброд

“НИС Петрол“  ЕООД управлява модерна петролна складова база в гр. Костинброд с капацитет  15 650m3 

за съхранение на светли горива и терминали за обслужване с железопътен и автомобилен транспорт.

Основен доставчик на горивата за Българският пазар е рафинерията в гр.Панчево, Република Сърбия - една най-модерните рафинерии в Югоизточна Европа.

Капацитета на вместимост позволява разделното съхранението на минерални и био горива.Автоматизираната система за блендиране, извършва смесването на минерални и био горива, с и без добавени адитиви по точно зададена рецепта в момента на товарене.

Задължителната проверка и потвърждението на качеството на горивата се извършва в акредитирана лаборатория.

Всичко това осигурява високо качество на крайният продукт, което е мисия на компанията.