Съхранение и обработка

Капацитета на  резервоарния парк позволява отделното съхранение на минерални и био горива.
 

Наличието на автоматизирана система за блендиране позволява смесването в момента на товарене в автоцистерните на минерално, био гориво и адитиви, според предварително зададени рецепти.
 

Това осигурява високо качство на крайния продукт и гарантира отлично предствяне на двигателя.