Контрол и качество на горивата

Проверката на качеството на горивата подлежи на строг контрол чрез периодичен мониторинг на качеството на крайния продукт и е задължителен преди разтоварването им в резервоарите на данъчния склад:
 

  • Горивата се проверяват и  окачествяват в акредитирана лаборатория преди разтоварване в данъчен склад Костинброд

  • Автоматизираната система за блендиране на горива преди товарене подлежи на контрол и гарантира прецизно дозиране на съответните компоненти
     

Количествен контрол
 

  • Висока прецизност на обемните разходомери

  • Контролно замерване на вход и изход 

  • Пълно пломбиране на автоцистерните

  • По-голямата част от aвтоцистерните са снабдени със системата Deep stick:

Компанията предлага доставка до обект на клиента, благодарение на дългогодишни партньорства с логистични компании.