Устойчивост

УСТОЙЧИВОСТ

В НИС Петрол ЕООД разбираме концепцията за устойчиво развитие като търговска дейност, отговаряща и удоволетворяваща потребителското търсене.

Концепцията на НИС Петрол ЕООД  залага на икономическо и социално развитие с акцент опазване на околната среда с подчертан акцент- запазване на природните ресурси и енергийната ефективност. Приносът на компанията за устойчиво развитие е в резултат на избор- направен по отношение на проектите, в които се инвестира.

Продуктите и услугите, предлагани от дружеството, удоволетворят нуждите от чиста и икономически достъпна енергия - например природен газ, биогориво с по-ниско съдържание на въглерод.

Компанията дава своя принос и в развитието и разработката на биогорива, определяни като горва на бъдещето.

В проектите на компанията се ангажират и ползват експертни мнения за постигане на добра екологична и социална ефективност.