Контакти

Продажби на едро:
 

Гергана Шейтанова 


Директор Дирекция Търговия  


тел.: +359 2 904 9721; 


моб.: +359 882 444 916


gergana.sheytanova@nis.еu

  


Здравко Горанов 


Мениджър Търговия на едро  
 

тел.: +359 2 904 9718; 


моб.: +359 882 378 004


 

Георги Вълков 


Експерт координатор продажби на едро 
 

тел.: +359 2 904 9719
 

моб.: +359 885 131 046


 

 

Живко Радилов


Администратор Търговия на едро

тел.: +359 2 904 9755

моб.: +359 882 378 003


  


Сектор Логистика 

 

Евелина Кънинска 
 

Ръководител Сектор Логистика
 

тел.: +359 2 904 9717; 


моб.: +359 882 378 009
 

evelina.kaninska@nis.eu


Стоян Сербезов


Управител петролна база Костинброд

моб.: +359 882 444 905

stoyan.serbezov@nis.euИванка Александрова 


Специалист логистика

тел.: +359 2 904 9756; 

моб.: +359 882 444 989
 

ivanka.aleksandrova@nis.eu