Съхранение и обработка

Капацитета на  резервоарния парк позволява отделното съхранение на минерални и био горива.
 

Наличието на автоматизирана система за блендиране позволява смесването в момента на товарене в автоцистерните на минерално, био гориво и адитиви, според предварително зададени рецепти.
 

Това осигурява високо качство на крайния продукт и гарантира отлично предствяне на двигателя.

 

Към момента «НИС Петрол» ЕООД не разполага със свободен капацитет за прием съхранение на енергийни продукти на трети лица, поради обстоятелството, че лицензираният складодържател няма достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти.