Контрол и качество на горивата

Проверката на качеството на горивата подлежи на строг контрол чрез периодичен мониторинг на качеството на крайния продукт и е задължителен преди разтоварването им в резервоарите на данъчния склад:

 

  • Горивата се проверяват и  окачествяват в акредитирана лаборатория преди разтоварване в данъчен склад Костинброд
  • Автоматизираната система за блендиране на горива преди товарене подлежи на контрол и гарантира прецизно дозиране на съответните компоненти

 

Количествен контрол

 

  • Висока прецизност на обемните разходомери
  • Контролно замерване на вход и изход 
  • Пълно пломбиране на автоцистерните
  • По-голямата част от aвтоцистерните са снабдени със системата Deep stick:

 

Компанията предлага доставка до обект на клиента, благодарение на дългогодишни партньорства с логистични компании.