Условия за ползване

Информацията, публикувана в този уеб сайт се смята за точна и надеждна по време на нейното публикуване. Нашата компания може да актуализира съществуващата или да добавя нова информация към този уеб сайт по всяко време без предварително обявяване.

Нашата компания постоянно актуализира информацията на този уебсайт. Въпреки това, е възможна своевременна промяна в информационното съдържание. Съответно, ние не можем да бъдем отговорни или да гарантираме точността, истинността или надеждността в този уеб сайт и не сме отговорни за ползванoто съдържание с други цели или извън контекста на публикуваното съдържание

На този уебсайт са възможни грешки и нашата компания не носи отговорност за каквито и да било последствия, които могат да се в случай на използване информацията за други цели.

Същото се отнася и за всички други уебсайтове, към които ще бъдете пренасочени чрез хиперлинкове. Можете да посещавате уеб сайтовете на свой собствен риск.

Ние не носим отговорност (включително небрежност) за вредите и последващи действия, появили се от или във връзка с този уебсайт (напр. поради невъзможност да се свържете или да използвате уеб сайта).

Цялата информация, съдържаща се в този уеб сайт, е само за информационни цели и не може да бъде използвана за търговски цели или да бъде разпространявана без подходящо цитиране на източника.