"НИС Петрол" ЕООД обявява търг за избор на медийна агенция