ЕКСПЕРТ - KООРДИНАТОР KОРПОРАТИВНИ KАРТИ

По заместване за гр. Пловдив

Задължения и отговорности:

 • Контролира настоящите и планира бъдещите продажби - изготвяне стратегии и ежемесечни оперативни планове за продажби;
 •  Участва в разработването и изпълнението на текущите и перспективни планове за развитие продажбите на корпоративни клиенти;
 • Изпълнява ежемесечни таргети, съобразно одобрените оперативните планове;
 •  Организира и осъществява срещи с настоящи и потенциални клиенти;
 •  Участва активно в привличането на нови и обслужването на настоящи корпоративни клиенти;
 •  Изготвя ежеседмични справки относно проведени срещи, сключени договори и реализирани продажби;
 • Контролира навременни плащания на настоящи клиенти и предприема мерки за предотвратяване на неправомерни претенции;
 • Анализира и проучва условията на конкуренцията, участва активно в разширяването на клиентската база и лоялността в отношенията с настоящите клиенти.
   

Изисквания и компетенции за позицията:

 • Висше икономическо образование;
 • Професионален опит по специалността - минимум 3 г.;
 •  Умения да установява и поддържа ефективни работни взаимоотношения;
 •  Доказани аналитични, комуникативни и организационни умения;
 •  Умения за работа под напрежение;
 •  Способност за динамична работа в екип;
 •  Ориентация към постигане на резултати;
 •  Проактивност;
 •  Отлична компютърна грамотност: /OS Windows/Word, Excel, Internet, e-mail, SAP/, работа със специализираните софтуерни приложения, поддържани от Работодателя;
 •  Владеене на английски език писмено и говоримо, /руски /сръбски език ще се счита за предимство/;
 •  Опит в сферата на търговията и опит в сектора с горива ще се счита за предимство;
 •  Свидетелство за управление на МПС.

Ние предлагаме: срочен трудов договор по заместване с НИС Петрол ЕООД, мотивираща работна атмосфера, 20 дни платен годишен отпуск, конкурентно възнаграждение, участие в мотивационни системи.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани като поверителни и ще бъдат използвани само за целите на подбора.