МЕНИДЖЪР ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ - ПО ЗАМЕСТВАНЕ

Месторабота: София

Основни задачи и отговорности:

 • Участва в преговори с доставчиците и определя номенклатурата на хранителни продукти;
 • Изготвя инструкции за извършените промени в номенклатурата;
 • Подготвя предложения за промени в цените на хранителните продукти;
 • Запознава заинтересуваните лица с предложенията, свързани с нови цени на хранителните продукти;
 • Определя и контролира подредбата на хранителните продукти по търговските обекти, ефективно управлява рафтовото пространство;
 • Организира ежемесечно стоки за участие в промоции;
 • Подготвя ежеседмични заявки за доставки по обекти към доставчиците;
 • Контролира изпълнението на заявките от доставчиците;
 • Отговаря за изпълнението на зададените месечни планове на категорията хранителни продукти;
 • Участва в разработване и внедряване на текущи и проекто планове за развитие на продажбите на хранителните продукти;
   

Изисквания и компетенции за позицията:

 • Висше икономическо образование, "Икономика на търговията" или сходна специалност;
 • Най-малко три години опит на подходяща длъжност;
 • Отлични умения за комуникация;
 • Способност за динамична работа в екип;
 • Възможност за пътуване;
 • Ориентация към постигане на резултати;
 • Организираност, инициативност; проактивност;
 • Компютърна грамотност - MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Outlook, работа със специализирани софтуерни приложения поддържани от Работодателя;
 • Опит със SAP;
 • Владеенето на английски език е задължително, руски език ще се счита за предимство.


Ние предлагаме: срочен трудов договор по заместване с НИС Петрол ЕООД, мотивираща работна атмосфера, 20 дни платен годишен отпуск, конкурентно възнаграждение.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани като поверителни и ще бъдат използвани само за целите на подбора.