Партньори/дилъри на търговски обекти

НИС Петрол ЕООД е част от групата Газпром Нефт. Компанията е изградила верига бензиностанции с покритие на територията на Република България. Търговските обекти оперират под търговската марка Gazprom, позиционирани в премиум сегмента, с иновативна визия и богат асортимент от стоки и услуги.

Компанията търси партньор/дилъри за управление на обекти отговарящи на следните изисквания:

  • Висше образование – икономическа или техническа насоченост
  • Опит в управлението на собствен бизнес
  • Опит в администриране и управлението на търговски екип
  • Познания и търговски опит в сферата на продажбите на горива на дребно и/или FMCG
  • Познания в директните продажби и обслужването на клиенти
  • Познания и опит в управлението на заведение за обществено хранене
  • Познаване на нормативната база в сферата на продажбите на горива и търговията с хранителни стоки
  • Познания по счетоводство и възможност за контрол на счетоводната отчетност на малка фирма
  • Способност за спазване на корпоративни стандарти
  • Поемане на материална отговорност за активите в поверения му обект – горива, стоки, техническо оборудване, обзавеждане и др.